Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Als docent of trainer heeft u misschien wel een jongere als Kim in de klas of het team. Kim ligt met zichzelf overhoop: zij is in zichzelf gekeerd en maakt een afwezige en sombere indruk. Ondertussen gaan haar prestaties achteruit en is zij steeds vaker afwezig. U ziet dat het niet goed gaat en maakt zich zorgen. Als docent of trainer heeft u een belangrijke signaleringsfunctie.

Internaliserende problemen

Jongeren als Kim kunnen in een crisis belanden als de problemen over het hoofd worden gezien en ze er niet over praten. De problemen zijn vaak moeilijk te ontdekken, omdat ze goed verborgen worden. Dit noemen we internaliserende problematiek. Typische problemen zijn sociale teruggetrokkenheid, angst, dwanghandelingen, depressie, stress en vage lichamelijke klachten.

Hier kunt u op letten

  • Slechte of snel teruglopende (school)prestaties
  • Concentratieproblemen en langdurige vermoeidheid
  • Vaak alleen zijn en weinig contact hebben met anderen
  • Faalangst
  • Niet maken van huiswerk en weinig inzet tonen
  • Niet nakomen van afspraken, verplichtingen en verantwoordelijkheden
  • Vaak afwezig of vaak ziek zijn
  • Zichzelf pijn doen of verwonden (bijvoorbeeld door te krassen of te snijden)

Praat erover!

U vraagt zich af wat u voor een jongere als Kim kunt doen. Helpt u haar zelf of verwijst u door? De eerste stap is het gesprek aangaan met de jongere, de ouders of met een vertrouwenspersoon. Wijs hen op de mogelijkheid om hulp te zoeken bij het wijkteam of de huisarts. Het wijkteam of de huisarts kunnen jongeren en ouders helpen. Als het nodig is, verwijzen zij door naar Pro Persona Jeugd.