Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Aanmelden en verwijzen

Om aan te melden voor behandeling van een jeugdige cliënt (4-17 jaar) voor specialistische GGZ, is een verwijzing nodig van een officiële verwijzer. Dat is de huisarts, de gemeente (bijvoorbeeld een sociaal wijkteam), een medisch specialist of een jeugdarts.

Een screener van Pro Persona bekijkt de behandelvraag en stelt vast of wij de juiste hulp kunnen bieden. Als wij niet kunnen helpen, proberen we natuurlijk samen na te gaan welke hulp wel past.

Dan maken we een afspraak voor een intake.

Een verwijzer kan aanmelden:

  • Bij voorkeur digitaal: Wij ontvangen aanmeldingen en verwijzingen bij voorkeur via Zorgdomein (huisartsen). Als u (nog) niet bent aangesloten op Zorgdomein, kunt u schriftelijk verwijzen.
  • Schriftelijk: Met behulp van een volledig ingevulde verwijsbrief (instructie)

Als u vragen heeft over de aanmelding, kunt u tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen met het Centraal Aanmeldteam: (026) 483 31 09

Aanmelden voor en verwijzen naar Doven en Slechthorenden Jeugd

Na de verwijzing

Zodra we de verwijzing hebben ontvangen, sturen we de cliënt een brief ter bevestiging van de aanmelding, en eventueel een vragenlijst die wij de cliënt, samen met de ouders, vragen in te vullen en aan ons te retourneren. Ook voegen we bij de brief een toestemmingsverklaring. We zijn namelijk wettelijk verplicht, bij kinderen jonger dan 16 jaar, de beide ouders (voogd) toestemming te vragen voor de intake en behandeling van hun kind. Wanneer we de formulieren en vragenlijsten hebben ontvangen, nodigen we de cliënt uit voor een intakegesprek.

Intake

Tijdens het eerste gesprek (intake) proberen we inzicht te krijgen in de klachten en problemen van de cliënt en bespreken we waar hij/zij onze hulp bij wilt of juist niet. Soms hebben we hiervoor meer dan één gesprek nodig. Het kan zijn dat we hiernaast nog extra informatie willen hebben om een goed beeld te krijgen van de klachten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het invullen van vragenlijsten en/of contact op te nemen met school, werk of andere hulpverleners. Natuurlijk doen we dit alleen met toestemming van de cliënt en/of ouders.

Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen. Dit kan een gezinsobservatie, een psychologisch of psychiatrisch onderzoek zijn of een combinatie hiervan. In het adviesgesprek (soms aansluitend aan het intakegesprek) vertellen wij de cliënt, en mogelijk ook de ouders, wat er volgens ons aan de hand is en welke behandeling het beste bij zijn/haar problemen en gezinssituatie past. Samen bepalen we dan of dit voorstel aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt.